باید گفت بالغ بر ۵۰ درصد از مبادلات كالايي در جهان با دلار آمريكا انجام مي ‌گردد، لذا تغيير در نرخ دلار آمريكا ميتواند بیانگر تاثیر زیاد بر قيمت های جهاني داشته باشد. به بیان بهتر عوامل متعددی را بر افزایش يا کاهش شاخص دلار مي توان متصور بود. لذا در مجموع هر عاملي كه موجب افزایش شاخص ‌هاي اقتصادي آمريكا شود، موجب بالا رفتن شاخص دلار نيز خواهد گردید. به بیان درست تر طبيعي‌ است كه اين موضوع براي ارز همه كشورها ديگري نيز صادق است.

شاخص هاي مهم در ارزش ‌گذاری مبلغ ارز همچون «برابري قدرت خريد»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارايي ‌هاي ارزي»، «برابري نرخ بهره» دارای تاثیرات بلند مدت و تعيين‌ کننده ‌اي را بر ارزش ارز هر كشوري بر عهده هستند كه اين عوامل كلي نیز می باشند.
چنانچه بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره ‌های خود  را بالا ببرد، بالطبع این تصمیم تقاضا برای پول آن کشور بالا رفته و در نتیجه این تصمیم، شاخص دلار نیز صعودی خواهد شد، از طرف دیگر چنانچه نرخ بیکاری در امریکا افزایش پیدا کند طبیعی است که پول ملی یا به عبارت بهتر دلار تضعیف شود و شاخص دلار افت خواهد کرد.

تاثیرات دیگر قیمت دلار و شاخص آن بر قیمت های جهانی

عواملی همچون تورم و سیاست‌ هاي انبساطی در کوتاه مدت مي‌ توانند باعث افت ارزش ارز هر کشور شوند و اين موضوع برای شاخص دلار نيز مصداق دارد. البته اين موضوع يك‌ طرفه نیست چرا كه افت اقتصاد جهانی -در صورتی كه وضعيت اقتصادی آمریکا ثابت باشد- نيز موجب رشد شاخص دلار خواهد شد.

  معرفی و خرید نیکل

حتی افت قابل توجه قیمت یورو با توجه به وزن زیاد آن در شاخص دلار، موجب تقویت شاخص دلار خواهد شد. به ‌عنوان مثال راي مردم انگلستان به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا موجب کاهش ارزش يورو شده است. اين موضوع طبيعتا موجب كاهش نرخ يورو به دلار نيز مي شود، چرا كه صورت كسر كاهش يافته است. اما همان ‌گونه كه مشخص است در كنار اين خبر، شاخص دلار نيز رشد محسوسي داشته است.
از طرفي به طور سنتي در آمريكا در دوره هايي كه روساي جمهور آن دموكرات هستند شاخص دلار رشدي و در دوره هايي كه روساي جمهور آن جمهوري خواه هستند شاخص دلار نزولي مي باشد.

نظرات و پیشنهادات

لطفا نظرات، ایده ها و پیشنهادات خود را در بخش دیدگاه ها برای ما قرار دهید، تا از نظرات تخصصی شما در مزنیه شاخص دلار، قیمت جهانی فلزات و رشد قیمتی فلزات استفاده کنیم.