همه چیز درمورد سولفات آلومینیوم یا زاج سفید

همه چیز درمورد سولفات آلومینیوم یا زاج سفید سولفات آلومینیوم (Al2 (SO4)3) یک ترکیب شیمیایی است که در آب محلول می باشد. این ترکیب عمدتاً به عنوان منعقد کننده در طول فرآیند تصفیه آب، تصفیه فاضلاب و تولید کاغذ استفاده می شود. با این حال، زاج یا سولفات آلومینیوم استفاده نسبتاً جالبی در باغبانی پیدا کرده [...]