آلیاژ فلزی ماده ای است که بیش از یک فلز را ترکیب می کند یا یک فلز را با سایر عناصر غیرفلزی مخلوط می کند.

به عنوان مثال، برنج آلیاژی از دو فلز است: مس و روی. فولاد آلیاژی از یک عنصر فلزی (آهن) و مقدار کمی – تا 2٪ – از یک عنصر غیرفلزی (کربن) است.

آلیاژها نمونه‌ای از «کار تیمی باعث می‌شود رویا کار کند» هستند، زیرا هر ماده درون آلیاژ خواص خاص خود را به محلول یا مخلوط می‌دهد. برخی از آلیاژها بهترین ویژگی‌های هر عنصر کمک‌کننده را می‌گیرند و محصول نهایی سخت‌تر، بادوام‌تر و/یا مقاوم‌تر در برابر خوردگی ایجاد می‌کنند.