سرب یک عنصر فلزی نرم، چکش خوار، انعطاف پذیر و متراکم است. این ماده عمدتاً از معدنی گالن استخراج می شود و در سنگ معدنی یافت می شود که حاوی روی، نقره و مس نیز می باشد. خواص شیمیایی سرب اجازه می دهد تا از این عنصر در برنامه های ذخیره سازی و تحویل نیرو استفاده شود.

استفاده اولیه از سرب در باتری های سرب اسیدی برای وسایل نقلیه موتوری است (80 درصد کل مصرف). همچنین در انواع کاربردهای دیگر مانند باتری های ثابت (برای تامین انرژی پشتیبان)، رنگدانه ها و مهمات استفاده می شود.