آلومینیوم تیتانیوم 1-5

آلیاژ آلومینیوم ترکیبی است که عمدتاً از آلومینیوم تشکیل شده است که عناصر دیگری به آن اضافه شده است. این آلیاژ از مخلوط کردن عناصر با هم زمانی که آلومینیوم مذاب (مایع) می شود، ساخته می شود، که خنک می شود و یک محلول جامد همگن تشکیل می دهد. سایر عناصر ممکن است تا 15 درصد از آلیاژ را بر حسب جرم تشکیل دهند. عناصر اضافه شده عبارتند از آهن، مس، منیزیم، سیلیکون و روی. افزودن عناصر به آلومینیوم در مقایسه با عنصر فلزی خالص، استحکام، کارایی، مقاومت در برابر خوردگی، هدایت الکتریکی و/یا چگالی را بهبود می بخشد. آلیاژهای آلومینیوم سبک وزن و مقاوم در برابر خوردگی هستند.